Stuteriet

 

Stuteriet Šr i huvudsak inriktat pŒ uppfšdning och fšrsŠljning av hšgklassiga travare. BesŠttningen Šr en av landets stšrsta med 50-talet fšlston.

Det Šr mycket god efterfrŒgan pŒ och avsŠttning fšr "Hornline-hŠstar", i princip Šr hela kullen av Œringar sŒld fšre september mŒnad.

Redan under sommaren har fšlungarna lŠrt sig Šta kraftfoder genom "creepfeeding". Fšlen vŠxer upp i lšsdrift (fyra avdelningar) med hingstar och ston i skilda grupper. De binds upp varje dag fšr individuell kraftfodertilldelning som kompletterar fri tillgŒng pŒ hšsilage av bŠsta kvalitet. De bjuds Šven en giva friskt hš fšr att fullŠnda foderstaten ur dietisk synvinkel.

 

VŒr hovslagare kommer varannan vecka. Fšr fšlen och unghŠstarna innebŠr detta hovvŒrd efter individanpassade scheman, med bšrjan i mycket tidig Œlder. Allt detta, tillsammans med vŠnlig och konsekvent behandling ger unghŠstar som trŠnare mer Šn en gŒng beskrivit "- ligger tre mŒnader fšre de andra i utveckling"

 

PŒ Horns gŒrd finns 3 stallar med 26, 8 respektive 6 boxplatser, samt en sŠrskild karantŠns/ sjukavdelning med 2 boxplatser. Det finns 2 lšsdrifter med 2 + 3 avdelningar, varav en avdelning hyser 20 platser fšr vuxna ston. PŒ gŒrden ldersbŠck finns en stor lšsdrift med 2 avdelningar fšr 20 vuxna ston.

 

Det nybyggda EU-stallet har plats fšr max. 3 hingstar och 2 teaserston. AnlŠggningen Šr toppmodern och ligger vŠl avskild frŒn den švriga hŠstverksamheten pŒ Horns gŒrd.

 

Fšlningarna švervakas med kamera och Jan Volters Foal Alarm System (magnet-chip). Det finns Œtta fšlningsboxar med kamerašvervakning. Vi kan vid behov ta emot ett begrŠnsat antal ston fšr fšlning.