VŠlkommen till Stuteri Hornline i VŠstervik!

 

Horns GŒrd Šr belŠgen ute pŒ Horns Udde i VŠsterviks kommun - ett av de solrikaste omrŒdena i Sverige. GŒrden ligger mycket naturskšnt, alldeles ute vid …stersjšn. Egendomen omfattar idag drygt 1700 tunnland varav c:a 200 tunnland anvŠnds fšr bete och hš-/hšsilageproduktion. Den omfattande skogsarealen fšder ett rikt viltbestŒnd med bl.a. kronhjort.

 

GŒrden har mycket gamla anor. Redan under 1300-talet tog Bo Jonsson Grip Horns Udde i besittning och lŠt bygga upp en egendom Œt sig pŒ ett av de allra vackraste landomrŒdena. Sedan dess har gŒrden haft mŒnga historiskt beršmda Šgare, som Greve Lewenhaupt och "frŠlse" Holmer.

 

Betesmarkerna Šr torra och bestŒr frŠmst av sandjord, vilket passar perfekt fšr hŠstuppfšdning. Regelbundna markkarteringar ger besked om jordens status. Erforderliga kalkningar gšrs regelbundet.

 

hornflygbild.jpg

 

I hŠrlig miljš kan vi dessutom erbjuda en komplett konferensanlŠggning (fšr 100 personer) i vŒrt EU-stall som dessutom har cafeteria och matsal.

 

eustalletflygbild.jpg